Interieur & meubelontwerp
Het vertalen van individuele noden en wensen in meubelvormen en leefwerelden.