Jobstylingraster
Onderzoek naar job-styling
Gedragen door de maatschappelijke evoluties en het zich ontwikkelende managementsproces, kunnen we besluiten dat, volgende normering een gezonde basis biedt om een toekomstige flexibele samenwerkingsstructuur te dragen.
We laten hierbij de verloning buiten beschouwing en focussen ons uitsluitend op de functie- en taakomschrijvingen. 
In volgende tabel worden deze in een job-styling gedefiniëerd. 
Arbeiders worden in de beschouwde normering niet opgenomen.

Job-definitie
Generieke functies
Job-styling
Kenmerken
Definitie
Werkpost
Uitrusting
Technieken
1 Besturend overkoepelend
Secretarissen, ontvanger
Overkoepelend bestuur
 • Draagt eigen verantwoordelijkheid
 • Werkt dirigerend, controlerend
 • Is sedentair-mobiel
 • Heeft vaste werkpost
 • Heeft rechtstreekse administratieve ondersteuning
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Grote werkpost met gescheiden ontvangst- en vergadermogelijkheid
 • Gespreksruimten
 • Intranet en internetverbinding
2 Bestuurlijk bovenkader
Bestuursdirectie, archivaris, hoofdingenieur...
Management
 • Draagt eigen verantwoordelijkheid
 • Werkt sturend, corrigerend
 • Is sedentair-mobiel
 • Heeft vaste werkpost
 • Heeft rechtstreekse administratieve ondersteuning
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Grote werkpost met gescheiden ontvangst- en vergadermogelijkheid
 • Gespreksruimten
 • Intranet en internetverbinding
3 Bestuurlijk middenkader
Adj.coörd.doc., arts,...
Groepsondersteunend , begeleidend
 • Draagt eigen verantwoordelijkheid
 • Is zelfbedruipend
 • Werkt taak- en resultaatgericht
 • Is mobiel
 • Heeft vaste werkpost
 • Is sterk systeem-afhankelijk: communicatiegericht
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Vaste uitrusting
 • Eigen werkpost
 • docking-mogelijkheid : afdeling
 • Concentratiecel : afdeling
 • Gespreksruimten : afdeling
 • Data-archivering : afdeling
 • Intranet en internetverbinding
4 Adviserende functies
Adviseur, consulent, deskundige
Ondersteunend, adviserend
 • Heeft zelfstandige werking
 • Is zelfbedruipend
 • Werkt taak- en resultaatgericht
 • Is mobiel
 • Past uitrusting aan taak aan
 • Heeft beperkte vaste werkpost
 • Is sterk systeem-afhankelijk: communicatiegericht
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Mobiele uitrusting met externe toegang tot internet en intranet
 • Kleine flexibele werkpost
 • docking-mogelijkheid : afdeling
 • Concentratiecel : afdeling
 • Gespreksruimten : afdeling
 • Data-archivering : afdeling
5 Administratief
Administratieve medewerkers
Voltijdse document en dossierbehandeling
 • Draagt verantwoordelijkheid als ondersteuend team
 • Resultaat is afhankelijk van cohesie, kennisoverdracht en sociale interactie
 • Werkt procesgericht
 • Werkt plaatsgebonden (*)
 • Wordt uitgerust
 • Groepsgebonden plaatsinname
 • Is sterk systeem-afhankelijk: functiegericht
 • Put uit een groepsgebonden archivering
 • Vaste uitrusting aangepast  aan : projectwerking, groepsfunctie, specialisatie
 • Intranet en internetverbinding
 • Concentratiecel : afdeling
 • Gespreksruimten : afdeling
 • Data- en docu-archivering: afdeling
6 Administratief-uitvoerend
Administratieve medewerkers
Deeltijds document- en dossierbehandeling, deeltijds fieldwork Interactieve werking
 • Heeft zelfstandige werking
 • Werkt taak- en resultaatgericht
 • Is mobiel
 • Werkt procesgericht
 • Maakt deel uit van projectwerking
 • Is sterk systeem-afhankelijk: communicatiegericht
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Put uit een groepsgebonden archivering
 • Naargelang zijn taak rust hij zich uit of wordt uitgerust (**)
7 Technisch-administratief
Administratieve medewerkers
Voltijdse document en dossierbehandeling
 • Draagt verantwoordelijkheid als ondersteuend team
 • Resultaat is afhankelijk van cohesie, kennisoverdracht en sociale interactie
 • Werkt procesgericht
 • Werkt plaatsgebonden (*)
 • Wordt uitgerust
 • Groepsgebonden plaatsinname
 • Is sterk systeem-afhankelijk: functiegericht
 • Put uit een groepsgebonden archivering
 • Vaste uitrusting aangepast  aan :
  Projectwerking
  Groepsfunctie
  Specialisatie
 • Intranet en internetverbinding
 • Concentratiecel : afdeling
 • Gespreksruimten : afdeling
 • Data- en docu-archivering: afdeling
8 Technisch-adminstratief-uitvoerend
Administratieve medewerkers

Deeltijds document- en dossierbehandeling, deeltijds fieldwork
 • Heeft zelfstandige werking
 • Werkt taak- en resultaatgericht
 • Is mobiel
 • Werkt procesgericht
 • Maakt deel uit van projectwerking
 • Is sterk systeem-afhankelijk: communicatiegericht
 • Put uit een systeemgebonden data-archivering
 • Put uit een groepsgebonden archivering
 • Naargelang zijn taak rust hij zich uit of wordt uitgerust (**)