Slide enquêtebenadering werkstijlen en uitrusting
Werkstijlen en uitrusting 

 

Type

Werkpost

Archivering

Gebouwfacilities

Technische  uitrusting

Definitie

Opdracht

Functiedefinitie
Opdracht
Normering
Bedrijfsstructuur


Welke werkpost beantwoordt hieraan
Normering
Bedrijfsstructuur
archiveringspolitiek


Welk intern archiveringstype beantwoordt hieraan
Opdracht
Bedrijfsstructuur


Welke gebouwfaciliteiten zijn vereist
Opdracht
Bedrijfsstructuur


Welke technische uitrusting is doeltreffend
1
Besturend overkoepelend

Vaste werkpost
Ontvangsthoek
Gesloten werkruimte

Dynamische werkpostarchivering

Interne vergaderfaciliteit
Externe vergaderfaciliteit

Internet
Intranet
Laptop, pc, notebook

Invulling

2
Bestuurlijk bovenkader

Vaste werkpost
Ontvangsthoek
Gesloten werkruimte

Dynamische werkpostarchivering

Interne vergaderfaciliteit
Externe vergaderfaciliteit

Internet
Intranet
Laptop, pc, notebook

3
Bestuurlijk middenkader

Standaard werkpost met Ontvangst
Gesloten werkruimte 

Dynamische werkpostarchivering

Kleine gespreksruimte in omgeving
Externe vergaderfaciliteit

Internet
Intranet
Laptop, pc, notebook

4
Ondersteunende  functies

Standaard werkpost

Gescheiden werkruimte

Dynamische werkpostarchivering

Concentratiecel
Projectruimten in gebouw

Internet
Intranet
Laptop, externe toegang

5
Administratieve functie

Standaard werkpost

Open space ( max 10 p)

Dynamisch werkpostarchief
Semi-dynamisch afdelings-archief

Concentratiecel
Projectruimten in bedrijf

Intranet
PC

6
Administratief-uitvoerend

Wisselwerkpost

Semi-dynamisch afdelings-archief

Concentratiecel
Projectruimten in bedrijf

Internet
Intranet
Laptop, externe toegang

7
Technisch-administratief

Standaard werkpost

Open space ( max 10 p)

Dynamisch werkpostarchief
Semi-dynamisch afdelings-archief

Concentratiecel
Projectruimten in bedrijf

Internet
Intranet
PC
Technische taakuitrusting

8
Technisch-administratief- uitvoerend

Wisselwerkpost

Semi-dynamisch afdelings-archief

Concentratiecel
Projectruimten in bedrijf

Internet
Intranet
Laptop, externe toegang
Technische taakuitrusting